Posts Tagged ‘עמוס 3’

היום שיגור עמוס 3!

בתזמון משובח (אחרי עולמות, ולא כמו שהיה מתוכנן קודם לכן). פרטים טכנים אפשר לקרוא כאן, כאן, וכמובן, כאן.
שידור ישיר של השיגור בשמונה בבוקר, שידורים חוזרים במהלך היום.
בונוס לחדי העין – הבנזוג יהיה שם!

—-

הערה מאוחרת – 

השיגור נדחה לשבוע הבא בגלל תקלה טכנית. הגיבור שלי ישב דבוק לטלוויזיה, וכאשר אמרתי לו שהשיגור נדחה הוא התחיל לבכות.  מזל שבכנס אתמול הוא קיבל ר2ד2, אז יש דרך להפיג את האכזבה.
הי! אולי צריך לקנות לכל צוות תחנת הקרקע של עמוס רובוטי R2D2 כדי שהם לא יהיו אומללים?