Posts Tagged ‘נאנו’

נרשמתי לנאנו

כי זה נשמע כיף. כי חברות שלי עושות את זה. כי יש לי סיפור שלעולם לא יהפוך לספר. כי זו דרך לשכנע את עצמי שאני יכולה לכתוב תחת לחץ זמן. כי זה חשוב כדי להשתחרר מהביקורת על הספר שלי. כי זה תירגול. כיבוי עורך פנימי. משהו-משהו-משהו-ידה-ידה-ידה.

המון תירוצים.
נתראה בנובמבר.