Posts Tagged ‘בועות’

רשימת הישגים

הצלחתי להכנס לטבלת ההישגים של המשחק הדבילי ביותר בהיסטוריה. עכשיו השם שלי מופיע באינטרנט, וכל אחד יכול לראות כמה שאני טובה בפיצוץ בועות.
ליתר דיוק, עכשיו כבר אי אפשר, כי בתוך עשר דקות התוצאה שלי (146580) נדחקה על ידי אחרים. 

יש בזה מסר קיומי כלשהו. מטאפורה לחיים שמוקדשים להשגת דברים שאחרים עושים טוב יותר.

אבל כנראה החמצתי אותו.