Posts Tagged ‘אורט’

פורום אורט חזר לעבוד!

מהר מהר, לפני שהפורום יקרוס שוב, כתבתי שם על מועדון הקריאה אתמול. ניצלתי טריק ישן, אבל זה עובד….
מועדון הקריאה היה מגניב ביותר, ושכנע אותי סופית שזה ספר ממש לא טוב.
ואיזה כיף שהפורום כאן (אפילו שהוא בטח יקרוס שוב עוד יום-יומיים)!